Lesmateriaal uitdelen

uitdelen

Zie de pagina Lesmateriaal bekijken hoe je lesmateriaal in de winkelwagen plaatst.

In het scherm Lesmateriaal uitdelen kan je het lesmateriaal digitaal uitdelen aan jouw klas. Daarvoor moet je drie stappen doorlopen.

Elk selectievakje in dit scherm heeft ook een zoekfunctie, je kan dus ook een zoekterm intypen.

Stap 1 - Uitdelen aan

Je kiest eerst de klas waaraan je wilt uitdelen. Je kan meerdere klassen in één keer selecteren.

Je kan er ook voor kiezen om uit te delen aan een groepje in de klas of een individuele leerling. Hier is het ook mogelijk om meerdere groepjes of leerlingen te selecteren.

Een kaart kan je nooit twee keer uitdelen aan dezelfde leerling. Het systeem controleert dit zelf.

Stap 2 - Wat je wilt uitdelen

Je kunt hier een arrangement of een losse kaart kiezen. Hier is het ook weer mogelijk om meerdere kaarten of arrangementen (of een combinatie) te kiezen.

Je kan ook de kaarten uit het winkelmandje laden.

Stap 3 - Extra opties

Deze velden zijn niet verplicht.

Veld Beschrijving
Van Dit is een begindatum, vanaf deze dag is het lesmateriaal zichtbaar voor de leerling.
tot en met Dit is een einddatum, als een leerling de opdrachtkaart niet klaar heeft gemeld op deze datum dan wordt deze als te laat gemarkeerd (rood uitroepteken). De kaart blijft wel beschikbaar.

Je kunt er ook voor kiezen om één van de twee datums in te vullen.

Opslaan

Vergeet niet om op de knop Nu uitdelen te klikken om het lesmateriaal uit te delen. Wacht tot je de melding krijgt of het uitdelen wel of niet is gelukt.