Het menu

menu

Als je Contento opent kom je standaard in het volgen scherm. In de menubalk is deze ook blauw, dat wil zeggen actief.

Hieronder staat uitgelegd wat je onder elk menu item kan vinden:

Volgen

Onder het menu volgen kan je al het gemaakte werk vinden. Je kan ook zien welke kaarten je aan de klas hebt uitgedeeld. In leerling volgen kan je hierover meer lezen.

LET OP: Als een klas nog geen leerlingen heeft, dan kan je ook het uitgedeelde materiaal nog niet zien.

Arrangementen

Dit is de opdrachtenbibliotheek. Zie het als een digitale kaartenbak waarin opdrachten zijn geordend per arrangement en de arrangmenten weer geordend in modules. Deze kaartenbak is alleen voor docenten bedoeld en leerlingen kunnen er dus niet bij.

Voor meer informatie zie lesmateriaal bekijken.

Uitdelen

Dit is de plek waarbij je lesmateriaal uit de bibliotheek (arrangementen of losse kaarten) uitdeeld aan de klassen of individuele leerlingen. Deze stap is belangrijk om leerlingen hun lesmateriaal te kunnen geven.

De filterbalk

filterbalk Let op dat bijna alle schermen een groene filterbalk hebben bovenin het scherm. Met dit filter kan je bepalen welke gegevens wel en niet zichtbaar zijn.