Groep aanmaken

Elke docent maakt zijn eigen groep. Deze groep kan gebasseerd zijn op een klas die op de school bestaat. Bij het aanmaken van de groep wordt bepaald om welk vak het gaat. De docent die de groep aanmaakt is de beheerder van de groep.

Om een groep aan te maken ga naar het volgende menu: menu

Klik op 'Nieuwe groep' rechtsboven in het scherm menu

Het volgende formulier verschijnt: menu

Vul minimaal de volgende velden in:

Optie Beschrijving
Groepnaam De naam van de groep, over het algemeen de klasnaam
Systeemnaam De naam van de groep zoals deze in de schooladministratie/ op het rooster staat. Deze is NIET hoofdlettergevoelig. Dit veld zorgt ervoor dat de leerling die inlogt via het Entree account automatisch wordt gekoppeld aan de groep. (indien de koppeling klasinformatie doorgeeft)
Type groep Laat deze op leerlingen staan.
Vak Kies hier het vak. Dit is vooral belangrijk als het systeem door meer vakken wordt gebruikt. Op basis van deze vakkeuze kan de leerling zijn startpagina ordenen.
Delen Je kan een klas eventueel delen met een collega

Aan een nieuw gemaakte groep kan je lesmateriaal uitdelen. De groep is in de volgen pagina pas zichtbaar als er minimaal één leerling deelnemer is van de groep.