Items sorteren

Je kan de items eenvoudig sorteren. Voor elk item staat een grijze balk. Daarop kan je klikken en slepen.

LET OP
Maak je niet druk om opdrachtnummers. Deze worden automatisch toegewezen aan de opdracht.

sorteren