Leerlingen

Hieronder staat het standaard start scherm van een leerling afgebeeld.

startscherm

Bij de leerlingen zijn er vier niveau's zichtbaar. Deze zijn met cijfers aangegeven in bovenstaande afbeelding.

  1. Vakken (deze leerling heeft maar één vak, de knoppen werken als een filter).
  2. Modules
  3. Arrangementen
  4. Kaarten

De vakkenlaag bij de leerlingen wordt gevormd door het vak wat je invult als je een nieuwe groep aanmaakt.

De leerling kan aan het pictogram voor de kaart zien wat de status is. Groen is klaar, leeg is nog niet begonnen en oranje is bezig.

Rechts in het scherm wordt de voortgang getoond, deze heeft alleen betrekking op de zichtbare (en dus actieve) kaarten.

Bij Nieuwe feedback wordt de laatst ontvangen feedbackteksten getoond. Als op een kaart feedback is gegeven verschijnt dat achter de kaart met een pictogram.

Archief

In het menu Archief worden alle kaarten getoond. Zowel de actieve als de gearchiveerde taken. Het spreekt voor zich dat als de docent de archieffunctie goed gebruikt de leerling een overzichtelijk startscherm behoudt.