Leerling naar andere klas

Ga in het menu naar het beheer van de groepen: menu

Je krijgt het onderstaande scherm te zien:

scherm

Klik hier om de klas te openen (1) en de leerlingen te bekijken of te bewerken.

klas

Om een leerling naar een andere klas verhuizen klik je op de blauwe knop Naar andere groep (3). Er verschijnt een popup:

modal

Voer hier de token in van de klas waar de leerling in komt. Controleer dit goed, je kan dit namelijk niet eenvoudig meer ongedaan maken.

De leerling verhuisd met al het uitgedeelde materiaal naar de andere groep. Is in die groep het materiaal ook al uitgedeeld dan wordt dit gecombineerd met de uitdeelmomenten in die groep. Is er in de andere groep nog meer materiaal uitgedeeld dan krijgt deze leerling dat automatisch ook. Heeft de leerling in zijn oude klas meer materiaal gekregen dan behoudt hij dit materiaal. Bij het uitdelen beheren kan je dan zien dat er op deze klas een individuele uitdeel is gedaan. Je hebt hier eventueel de mogelijkheid om dit te verwijderen (met alle antwoorden die de leerling al gegeven heeft).