Klas archiveren

Ga in het menu naar het beheer van de groepen: menu

Je krijgt het onderstaande scherm te zien:

scherm

Klik hier op verwijderen (de klas wordt niet echt verwijderd, maar gearchiveerd, je kan dit niet zelf herstellen) (3). Je krijgt nog een waarschuwing te zien.

Al het materiaal wat je hebt uitgedeeld wordt ook gearchiveerd. De leerling kan het materiaal alleen nog via het archief nog openen.