Groepen beheren

Nieuwe groep

In de Snelstart staat uitgelegd hoe je een groep moet aanmaken. klik hier...

Groep bewerken

Om een groep aan te bewerken ga naar het volgende menu: menu

Zoek de groep die je wilt bewerken.

bewerken

Klik op het bewerkicoontje.

bewerkscherm

Optie Beschrijving
Groepnaam De naam van de groep, over het algemeen de klasnaam
Systeemnaam De naam van de groep zoals deze in de schooladministratie/ op het rooster staat. Deze is NIET hoofdlettergevoelig. Dit veld zorgt ervoor dat de leerling die inlogt via het Entree account automatisch wordt gekoppeld aan de groep. (indien de koppeling klasinformatie doorgeeft)
Type groep Laat deze op leerlingen staan.
Vak Kies hier het vak. Dit is vooral belangrijk als het systeem door meer vakken wordt gebruikt. Op basis van deze vakkeuze kan de leerling zijn startpagina ordenen.
Delen Je kan een klas eventueel delen met een collega

Vergeet de wijzigingen niet op te slaan.